ناموجود

ارسال به وسیله پست پیشتاز و هزینه ارسال هر جفت لاستیک 100 هزارتومان می باشد.

میل سوپاپ
سوپاپ پیامیل سوپاپ
سوپاپ پیام میل بادامک شفت ای است که بر روی آن برای هر سیلندر بادامک هایی قرار دارد که کار باز و بسته کردن سوپاپ ها در زمان بندی مشخص را انجام می دهند.

سنسور میل سوپاپ
سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ‌ها قسمت بسیار مهمی از وسیله نقلیه امروزی است. زیرا به شما اطمینان می‌دهد که موتور خودرو به درستی کار می‌کند. سازندگان اتومبیل‌های مختلف برای نصب سنسور میل سوپاپ نقطه منحصر به فرد خود را در نزدیکی موتور قرار داده‌اند. ممکن است آن را در پشت سرسیلندر یا کنار بلوک موتور قرار داده باشند.

هدف میل سوپاپ تعیین موقعیت آن در ارتباط با میل لنگ است. سیگنال‌ها برای استفاده با انژکتور سوخت و یا کنترل سیستم اشتعال به پی سی ام ارسال می‌شود. به‌دلیل شباهت زیاد میل سوپاپ و میل لنگ اغلب اوقات این دو با هم اشتباه گرفته می‌شوند. میل سوپاپ به همراه سنسور میل لنگ وظیفه اشتعال را به عهده دارند.
م میل بادامک شفت ای است که بر روی آن برای هر سیلندر بادامک هایی قرار دارد که کار باز و بسته کردن سوپاپ ها در زمان بندی مشخص را انجام می دهند.

سنسور میل سوپاپ
سنسور تعیین موقعیت میل سوپاپ‌ها قسمت بسیار مهمی از وسیله نقلیه امروزی است. زیرا به شما اطمینان می‌دهد که موتور خودرو به درستی کار می‌کند. سازندگان اتومبیل‌های مختلف برای نصب سنسور میل سوپاپ نقطه منحصر به فرد خود را در نزدیکی موتور قرار داده‌اند. ممکن است آن را در پشت سرسیلندر یا کنار بلوک موتور قرار داده باشند.

هدف میل سوپاپ تعیین موقعیت آن در ارتباط با میل لنگ است. سیگنال‌ها برای استفاده با انژکتور سوخت و یا کنترل سیستم اشتعال به پی سی ام ارسال می‌شود. به‌دلیل شباهت زیاد میل سوپاپ و میل لنگ اغلب اوقات این دو با هم اشتباه گرفته می‌شوند. میل سوپاپ به همراه سنسور میل لنگ وظیفه اشتعال را به عهده دارند.

محصولات مرتبط